Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: Δικαιούχοι, δαπάνες και ποσό ενίσχυσης

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» που αναμένεται να επιδοτήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις προκειμένου να αντικαταστήσουν τις παλιές, ενεργοβόρες ηλεκτρικές τους συσκευές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 105,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Μέσω του προγράμματος οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν για τις δαπάνες ψυκτικού εξοπλισμού και των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης των επιχειρήσεων τους. Ενδεικτικά, επιδοτούνται:

  • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
  • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
  • Έξυπνες συσκευές μέτρησης 
  • Άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Δικαιούχοι προγράμματος

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι υφιστάμενες, μικρές / πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί έως τις 31/12/2023, δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, με ελληνικό ΑΦΜ και με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση του 1ου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ ή του Ενεργειακού Ελέγχου)

Τονίζεται ότι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. 

Ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι διαφοροποιείται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον κατατεθειμένο προϋπολογισμό εκάστης.

  1. Οι μικρές (και πολύ μικρές) επιχειρήσεις επιδοτούνται στο 50% του ορισμένου προϋπολογισμού τους με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 10.000€.
  2. Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις επιδοτούνται στο 40% του ορισμένου προϋπολογισμού τους με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 10.000€.

Μέγεθος επιχείρησης Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ)Ένταση ενίσχυσης
Μικρή 10.000 €20.000 €50 % 
Μεσαία ή Μεγάλη 10.000 €25.000 €40 %

Εξαιρούνται από το πρόγραμμα οι εξής ΚΑΔ:

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
02 Δασοκομία και υλοτομία
03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
05 Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη
06 Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου
08.92 Εξόρυξη τύρφης
09.1 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
09.90.11 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα
10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.41.12 Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών
19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
20.13.1 Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου· εξαντλημένου ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών στοιχείων
20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών
20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές
22.2 Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
24.20.11 Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα
24.20.12 Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων φρεάτων και διατρητικών στελεχών αγωγών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα
24.20.21 Κατασκευή σωλήνων κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.22 Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.31 Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα
24.20.32 Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα
37 Επεξεργασία λυμάτων
38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων
46.12.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων
47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.91.8 Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων εμπορευμάτων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου
47.99.8 Άλλο λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων εμπορευμάτων π.δ.κ.α. εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
94 Δραστηριότητες οργανώσεων
97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού
98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση
99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων
00 Έλλειψη δραστηριότητας

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις» θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr, μόλις οριστεί η ημερομηνία έναρξης. 

Επισημαίνεται πως η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (FiFo, First In-First Out), τηρώντας δηλαδή σειρά προτεραιότητας.

Δείτε την επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος εδώ https://greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2024/02/allazo-syskeyvi-epixeiriseis-prodimosieysi.pdf

allazo_syskevi_epicheiriseis

Αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις: Δικαιούχοι, δαπάνες και ποσό ενίσχυσης

Διαβάστε επίσης

kinoumai hlektrika

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’: Τι περιλαμβάνει ο τρίτος κύκλος της επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος, το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά και νομικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας