Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις: Τι πρέπει να ξέρετε

Η ζήτηση για τα 2 νέα προγράμματα ίδρυσης επιχειρήσεων, που μπορείτε να δείτε στη συνέχεια, είναι υψηλή και αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική την έγκυρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Γιατί πιο σημαντική;

α) Γιατί η υψηλή ζήτηση προφανώς θα επηρεάσει τη βάση, αφού το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συγκριτικής βαθμολόγησης.
β) Γιατί υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες στον οδηγό που μπορεί να μην πάρουν την πρέπουσα σημασία, καταλήγοντας σε αρνητικά αποτελέσματα.

Με δεδομένη λοιπόν την υψηλή ζήτηση, οι βασικότερες ερωτήσεις που θα σας κάναμε για το αν έχετε σοβαρές πιθανότητες να λάβετε την επιδότηση είναι:
α) Έχετε το 50% της επένδυσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή μπορείτε να το έχετε σε προεγκεκριμένο δάνειο;
β) Έχετε το 50% ως μέσο υπόλοιπο μήνα; Γιατί αν όχι, το ΕΣΠΑ θα αποδεχθεί ως ιδία κεφάλαια το μέσο υπόλοιπο. Αυτό με λίγα λόγια εξαιρεί όσους, για παράδειγμα, μπορούν να καταθέσουν για λίγες ημέρες το ποσό απλά για να δείξουν την ιδία συμμετοχή.

Αυτές και άλλες αποφασιστικής σημασίας λεπτομέρειες θα καθορίσουν την επιτυχία μιας πρότασης. Από τη στιγμή που σας ενδιαφέρει να υποβάλετε αίτηση, θα πρέπει να βιαστείτε γιατί τα 2 προγράμματα λήγουν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Banner Desktop

Στη συνέχεια έχουμε συγκεντρώσει τις σημαντικότερες πληροφορίες για τα 2 προγράμματα, όσο πιο συνοπτικά γίνεται:

i) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων
ii) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σε ποιους απευθύνονται τα 2 προγράμματα ΕΣΠΑ

 1. Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 2. Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 12 ή λιγότερους μήνες λειτουργίας έως την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (18/12/2023)
 3. Δικαιούχους με αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 4. Εξαιρούνται οι ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου και της εστίασης
 5. Εξαιρούνται από το πρόγραμμα ενίσχυσης τουριστικών επιχειρήσεων σχέδια με τόπο εγκατάστασης την Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Επενδυτικά σχέδια και ποσοστό επιδότησης

Πρόγραμμα ΕΣΠΑΎψος επενδυτικού σχεδίουΠοσοστό επιδότησης %
ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις80.000€ έως 400.000€45% – 60%
ΕΣΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις (πλην λιανικού εμπορίου, εστίασης, τουρισμού)30.000€ έως 400.000€45% – 60%

Επιλέξιμες δαπάνες και για τα 2 προγράμματα (ενδεικτικά)

 • Κτίρια και εγκαταστάσεις
 • Μηχανήματα, εξοπλισμός, λογισμικό και άλλα ψηφιακά μέσα
 • Μεταφορικά μέσα
 • Δαπάνες προβολής, εξωστρέφειας
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Και για τα 2 προγράμματα ισχύει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα

 • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 18/12/2023 και ώρα 15:00
 • Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 29/02/2024 και ώρα 15:00
 • Προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων: έως 24 μήνες από την Απόφαση Έγκρισης

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, ανατρέξτε στο αντίστοιχο άρθρο κάθε προγράμματος:

Ίδρυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Έναρξη αιτήσεων
Ίδρυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων: Έναρξη αιτήσεων

Αν θέλετε να ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα 2 προγράμματα, συμπληρώστε τη φόρμα για να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας ή καλέστε μας

SP9 Form
Καλέστε μας