Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Τι είναι και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες

Στους οδηγούς των χρηματοδοτικών προγραμμάτων συναντάμε συχνά τον όρο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ), καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η εγγραφή μιας επιχείρησης στο ΚΜΠΔ αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Πολλοί είναι όμως οι επιχειρηματίες που δεν γνωρίζουν τι είναι το συγκεκριμένο μητρώο και γιατί πρέπει να καταχωρίσουν εκεί την επιχείρησή τους.

Τι είναι το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και είναι ουσιαστικά μια κεντρική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών, οργανισμών και άλλων νομικών προσώπων.

Δημιουργήθηκε στην Ελλάδα με σκοπό να καταγράφει τα πραγματικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι ή ελέγχουν εταιρίες, οργανισμούς και νομικές οντότητες.

Ποιοι υποχρεούνται να καταχωρίζουν την επιχείρησή τους στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Όλες οι νομικές οντότητες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο ΚΜΠΔ τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης στο ΚΜΠΔ:

  1. Όλοι οι φορείς, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
  2. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
  3. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που δεν φορολογούνται στην Ελλάδα.
Ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος

Ο πραγματικός δικαιούχος ή beneficial owner είναι ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που ελέγχουν ή επωφελούνται από μια εταιρική οντότητα ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο της εταιρικής δομής, οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι οι άνθρωποι που κατέχουν τον έλεγχο της εταιρείας ή στους οποίους ανήκει η εταιρεία.

Οι πραγματικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι μετόχοι, διευθυντικά στελέχη, εταίροι ή άλλα άτομα που ελέγχουν την εταιρία. Στις περιπτώσεις όπου η εταιρία δεν ελέγχεται από κάποιο φυσικό πρόσωπο, οι πραγματικοί δικαιούχοι ενδέχεται να είναι οι διαχειριστές της εταιρίας ή άλλοι συναφείς φορείς.

Η δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων συνδέεται με την εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2015/849/ΕΕ, για την καταπολέμηση της ανάπτυξης της διαφθοράς, καθώς και με τις προσπάθειες για τη βελτίωση της διαφάνειας στις δραστηριότητες των νομικών προσώπων και εταιριών.

Συνολικά, το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων δημιουργήθηκε για την προστασία του κοινού συμφέροντος και προκειμένου να αποτρέπει τη δημιουργία και χρήση εταιριών για απάτη, διαφυγή φόρων και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Στόχος της Ε.Ε. είναι η διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων που έχουν δημιουργηθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας. Τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο, τηρούνται online για 5 έτη.

Σημειώνεται πως η μη συμμόρφωση με τον ΚΜΠΔ συνεπάγεται τη μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων.

Επίσης, η μη τήρηση της υποχρέωσης εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο συνιστά παράβαση και στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα βεβαιώνεται πρόστιμο 10.000 ευρώ και ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Τι είναι και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες

Διαβάστε επίσης

kinoumai hlektrika

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’: Τι περιλαμβάνει ο τρίτος κύκλος της επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος, το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά και νομικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας