Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Τον Φεβρουάριο του 2022 ψηφίστηκε και δημοσιεύθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, αντικαθιστώντας τον μέχρι τότε ισχύοντα Ν. 4399/2016. Βασικός στόχος του νέου αναπτυξιακού είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, μέσω αφενός της παροχής κινήτρων σε επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων να υλοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις, αφετέρου της επιτάχυνσης των διαδικασιών ένταξης και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Σε αντίθεση με τον προηγούμενο 4399/2016, ο νέος αναπτυξιακός θεσπίζει για πρώτη φορά 13 θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης, καθένα εκ των οποίων αφορά συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Ειδικότερα:

 1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων 
 3. Νέο Επιχειρείν
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα 
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 11.  Μεγάλες επενδύσεις
 12.  Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 13.  Επιχειρηματικότητα 360ο
 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται, αν και διαφέρουν αναλόγως την περιοχή υλοποίησης, το μέγεθος της επιχείρησης, τις επιλέξιμες δαπάνες, είναι τα εξής:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν.
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας

   

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα: 

 • μεγάλες επιχειρήσεις → 1.000.000 ευρώ 
 • μεσαίες επιχειρήσεις → 500.000 ευρώ 
 • μικρές επιχειρήσεις → 250.000 ευρώ
 • πολύ μικρές επιχειρήσεις →  100.000 ευρώ
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις →  50.000 ευρώ
 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ανώτατα όρια ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων. Τα ποσοστά αυτά αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ μπορούν να αυξηθούν κατά 10% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20% για τις μικρές επιχειρήσεις για τις αρχικές επενδύσεις με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. €.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (π.χ. δανεισμός).

shutterstock 543373207 1 1

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Διαβάστε επίσης

kinoumai hlektrika

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’: Τι περιλαμβάνει ο τρίτος κύκλος της επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος, το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά και νομικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας