Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές – Vouchers για την αναβάθμιση τιμολόγησης, φορολογικών παραστατικών και e-πληρωμών – Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2022*

Με το πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα με στόχο την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χρηματοδότηση πρέπει να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022 και να έχουν μία από τις εξής νομικές μορφές: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό ή Ατομική Επιχείρηση. Επιπλέον:

 • Να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Το έτος 2021 να απασχολούσαν προσωπικό από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 • Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν λάβει ενισχύσεις (De Minimis) που υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων για το παρόν έτος και τα δύο προηγούμενα έτη
 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (υψηλής σοβαρότητας, αδήλωτη εργασία)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ενίσχυση για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS – Voucher €150,00 (100% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει – Voucher €1.125,00 για κάθε όχημα  (90% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης – Voucher €300,00 (100% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS – Voucher €112,50 για κάθε δηλωμένο ΦΗΜ (90% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ – Voucher €350,00 για κάθε δηλωμένο ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση (100% ενίσχυση)
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών – Voucher €150,00 για κάθε δηλωμένο ΦΗΜ προς αντικατάσταση (100% ενίσχυση)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα από τους προμηθευτές που επιθυμούν αρκεί οι τελευταίοι να έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και να έχουν εγκριθεί.

*Λήξη υποβολής αιτήσεων:

Για τις Κατηγορίες 1, 2 και 3: 14/09/2022

Για τις Κατηγορίες 4, 5 και 6: 05/10/2022 – 15/12/2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 162.440.000,00 €

Τίτλος Προγράμματος: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Τίτλος Δράσης: 16706 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Μεγέθη Επιχειρήσεων: ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται από τον Ορισμό Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)

Καθεστώς ενίσχυσης: De minimis ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Φορέας Διαχείρισης: «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» – Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.ktpae.gr)

Τηλέφωνο υποστήριξης υποβολών: 2107001420

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Link: https://greece20.gov.gr/?calls=programma-psifiakes-synallages

psifiakes sunalages

Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές – Vouchers για την αναβάθμιση τιμολόγησης, φορολογικών παραστατικών και e-πληρωμών – Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2022*

Διαβάστε επίσης

kinoumai hlektrika

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’: Τι περιλαμβάνει ο τρίτος κύκλος της επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος, το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά και νομικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας