Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ – VOUCHER – ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/09/2022

Με το πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Παρέχονται επιταγές (vouchers) από 900€ έως 18.000€ ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση, υπολογισμένο σε Ενιαίες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χρηματοδότηση πρέπει να είναι ενεργές όταν υποβάλουν την αίτηση και να έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022. Επιπλέον:

 • Το 2021 να απασχολούσαν προσωπικό από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 • Να έχουν μία από τις εξής νομικές μορφές: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό ή Ατομική Επιχείρησης
 • Να έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν λάβει ενισχύσεις (De Minimis) που υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων τα τελευταία τρία έτη (2022, 2021, 2020)
 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (υψηλής σοβαρότητας, αδήλωτη εργασία)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:


Επιδοτούνται:

 1. Ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες όπως εφαρμογές, πλατφόρμες, cloud εργαλεία, ηλεκτρονικές υπογραφές
 2. Συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως εγκατάσταση,  παραμετροποίηση,  ρύθμιση προϊόντος, εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη.

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Οι ΕΜΕ καθορίζουν το ποσό ενίσχυσης. Δείτε παρακάτω τις ομάδες των Voucher:

 • Από 0,01 ΕΜΕ έως 5 ΕΜΕ : Voucher €900,00
 • Από 5 ΕΜΕ έως 10 ΕΜΕ : Voucher €1.800,00
 • Από 10 ΕΜΕ έως 18 ΕΜΕ : Voucher €3.600,00
 • Από 18 ΕΜΕ έως 25 ΕΜΕ : Voucher €5.400,00
 • Από 25 ΕΜΕ έως 32 ΕΜΕ : Voucher €9.000,00
 • Από 32 ΕΜΕ έως 40 ΕΜΕ : Voucher €10.800,00
 • Από 40 ΕΜΕ έως 50 ΕΜΕ: Voucher €13.500,00
 • Από 50 ΕΜΕ έως 250 ΕΜΕ  : Voucher €18.000,00

Ένταση ενίσχυσης: 90%


ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθευτούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα από τους προμηθευτές που επιθυμούν αρκεί οι τελευταίοι να έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και να έχουν εγκριθεί.

Συνολικός προϋπολογισμός: 180.000.000 €

Τίτλος Προγράμματος: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Τίτλος Δράσης: 16706 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Μεγέθη Επιχειρήσεων: ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται από τον Ορισμό Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)

Καθεστώς ενίσχυσης: De minimis ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Φορέας Διαχείρισης: «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» – Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.ktpae.gr)

Τηλέφωνο υποστήριξης υποβολών: 2107001420

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Link: https://greece20.gov.gr/?calls=psifiaka-ergaleia-mme

psifiaka ergalia 2

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ – VOUCHER – ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/09/2022

Διαβάστε επίσης

kinoumai hlektrika

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’: Τι περιλαμβάνει ο τρίτος κύκλος της επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος, το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά και νομικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας