Η έκδοση των Voucher 900€ έως 18.000€ ξεκίνησε

Αναζήτηση

Συμβουλευτική για συμβούλους

Η επιθυμία του επιτηδευματία για την συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα, δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται ενημέρωση και καθοδήγηση. Με την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος, λαμβάνουμε την πληροφορία της διαθεσιμότητας χρηματικών πόρων.

Η επιθυμία του επιτηδευματία για την συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα, δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται ενημέρωση και καθοδήγηση. Με την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος, λαμβάνουμε την πληροφορία της διαθεσιμότητας χρηματικών πόρων. Σε προγενέστερο στάδιο όμως, χρειαζόμαστε κάποιον ειδήμον, που θα μας παράσχει την πληροφορία.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα των εξωτερικών συμβούλων, είναι η εσφαλμένη κατανομή χρόνου και η πληθώρα ανάληψη όγκου πελατών.

Το αποτέλεσμα?

Επανειλημμένα να παρατηρείται το φαινόμενο έλλειψης προσαρμοσμένης ενημέρωσης από τους συμβούλους στους πελάτες, σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να συνάδει με το επενδυτικό πρόγραμμα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κατά την υποβολή των στοιχείων, προκειμένου ένα επενδυτικό σχέδιο να ενταχθεί σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα, ο σύμβουλος ή/και ο λογιστής που θα πραγματοποιήσει το στάδιο της υποβολής, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με την αποτύπωση των στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, η αίτηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι το πέρας του σταδίου αξιολόγησης. Οποιοδήποτε μικρό λάθος μπορεί να καταστεί τόσο σημαντικό που να στερήσει την ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κατά την δημοσίευση ενός οδηγού προγράμματος, θα πρέπει να πραγματοποιείται ορθή κατανόηση των εννοιών του οδηγού. Για την επιτυχία της παρούσας διαδικασίας, απαιτείται αρκετές φορές η υποβολή ερωτημάτων μέσω του Helpdesk (ΠΣΚΕ), όταν αφορά τεχνικά ζητήματα, ενώ ερωτήματα που υποβάλλονται στον φορέα διαχείρισης, αφορούν ζητήματα που προκύπτουν συνήθως κατά την διάρκεια υποβολής και υλοποίησης (διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος).

Σημειώνεται ότι για την άμεση επικοινωνία, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να κατέχει κατ’ ελάχιστον γνώση των βασικών ερμηνειών, ώστε το ερώτημα να είναι στοχευμένο.

businessmen teamwork meeting to discuss the invest 2021 09 03 01 33 32 utc

Συμβουλευτική για συμβούλους

Διαβάστε επίσης

ΕΣΠΑ προγράμματα

ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027: Τα 3 νέα προγράμματα που αναμένονται εντός του 2023

Άμεσα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για 3 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας