Αναζήτηση

Αναπτυξιακός Νόμος ν.4887/2022: Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ανακοινώθηκε το νέο Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου ν.4887/2022 με προϋπολογισμό 150.000.000 € και ξεκινάει άμεσα, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Πρόκειται για το Καθεστώς 7 και αφορα επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Απώτερος στόχος της δράσης είναι η τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και η καινοτόμος ανάπτυξη.

Eligible expenses

Α. Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ενδεικτικά, καλύπτονται δαπάνες που σχετίζονται με:

  • την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων
  • μηχανήματα και leasing μηχανημάτων/εξοπλισμού και δαπάνες για ειδικές εγκαταστάσεις
  • intellectual property rights, exploitation licenses, quality control assurance systems, certifications, supply and installation of software and business organization systems
  • το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας (υπό προϋποθέσεις)

Β. Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

Καλύπτονται επίσης δαπάνες που αφορούν σε:

  • συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επαγγελματική  κατάρτιση, δαπάνες συμμετοχής ΜμΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) σε εμπορικές εκθέσεις και άλλες δαπάνες

Δικαιούχοι καθεστώτος

Ως δικαιούχοι του Καθεστώτος 7 του Αναπτυξιακού Νόμου ν.4887/2022 ορίζονται όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια στους τομείς της Μεταποίησης και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια του κλάδου της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Amount of business investment and aid rates per category 
Business class Minimum Investment Amount Tax exemptions Subsidy Leasing
Very small 100.000€ •100% * ΧΠΕ •80% * ΧΠΕ•100% * ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις •100% * ΧΠΕ
Small 250.000€ •100% * ΧΠΕ •80% * ΧΠΕ•100% * ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις •100% * ΧΠΕ
Medium 500.000€ •80% * ΧΠΕ•100% * ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις •80% * ΧΠΕ•100% * ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις
Great 1.000.000€ •80% * ΧΠΕ•100% * ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις  •80% * ΧΠΕ•100% * ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις
*HPE: Map of Regional Aids

It should be noted that Social Cooperative Enterprises (Coun.S.Ep.), Agricultural and Urban Cooperatives, Producer Groups and Agricultural Corporate Partnerships can also participate in the action with the minimum amount of investment set at €50,000, while as regards the amount of aid they can receive per category, what is written in the table above applies.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου 2023.

Αναπτυξιακός Νόμος - Μεταποίηση

Αναπτυξιακός Νόμος ν.4887/2022: Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

Διαβάστε επίσης

Eggyiseis_daneion

Ταμείο Εγγυοδοσίας DelFI: Διευκολύνσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για λήψη δανείου

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας DelFI της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν ευκολότερα χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που

MORE
Call us