Αναζήτηση

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους: Κριτήρια ένταξης και ποσό επιδότησης

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ – ανακαινίζω για νέους με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση των κατοικιών περίπου 20.000 νέων 18-39 ετών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη δράση κοινωνικής στέγασης «Σπίτι μου!» και έχει συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: το «Εξοικονομώ» και το «Ανακαινίζω». Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο «Ανακαινίζω» είναι η προγενέστερη ένταξη στο «Εξοικονομώ».

Κριτήρια ένταξης δικαιούχων

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι νέοι που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005, και το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ, όσον αφορά το «Εξοικονομώ», και τις 20.000 ευρώ όσον αφορά το «Ανακαινίζω».

  2. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ιδιοκτήτες του ακινήτου, με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα και να το ιδιοκατοικούν, ή να είναι πλήρεις κύριοι, ή επικαρπωτές και το εκμισθώνουν, για την ένταξή τους στο «Εξοικονομώ».

  3. Για την ένταξη στο «Ανακαινίζω», οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν μόνο τη ψιλή κυριότητα.

  4. Αποκλείονται επίσης κατοικίες με ενεργή αίτηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης («Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021»).

Προϋποθέσεις ένταξης κατοικιών

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι μονοκατοικίες ή τα ανεξάρτητα διαμερίσματα εφόσον:

  • Υφίστανται νόμιμα
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα
  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία
  • Κατατάσσονται σε κατηγορία ενεργειακής κλάσης χαμηλότερη ή ίση της Γ΄, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 45% έως 90% επί των επιλέξιμων δαπανών για το «εξοικονομώ» με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ και έως 30% για το «ανακαινίζω», με μέγιστο ποσό τις 10.000 ευρώ.

Προσαύξηση του ποσοστού επιδότησης της τάξης του 15% προβλέπεται για τους πολύτεκνους.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης άτοκου ή χαμηλότοκου δανείου για το υπολειπόμενο ποσό που δεν επιδοτείται.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται διαδικτυακά μέσω του https://exoikonomoneon.gov.gr και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες των δικαιούχων και τα ποσοστά επιδότησης, ανατρέξτε στην επίσημη ανακοίνωση στο https://exoikonomoneon.gov.gr/to-programma

Εξοικονομώ - ανακαινίζω

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους: Κριτήρια ένταξης και ποσό επιδότησης

Διαβάστε επίσης

Eggyiseis_daneion

Ταμείο Εγγυοδοσίας DelFI: Διευκολύνσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για λήψη δανείου

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας DelFI της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν ευκολότερα χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που

MORE
Call us