Αναζήτηση

Search
Close this search box.

Νέο ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με μια επίσημη προδημοσίευση ανακοινώθηκε ένα νέο ΕΣΠΑ που πρόκειται να ενισχύσει τη δημιουργία νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, με εξαίρεση την εστίασης, το λιανικό εμπόριο και του τουρισμού.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 40.000€ – 400.000€
Ποσοστό επιχορήγησης: 45% των δαπανών, με δυνατότητα αύξησης 10% για ειδικές περιοχές και 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης (τουλάχιστον 1 ΕΜΕ κατά τον πρώτο χρόνο μετά την υλοποίηση της επένδυσης)
Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες
Προϋπολογισμός Δράσης: 190.000.000€

Δικαιούχοι Δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές υπό σύσταση ή νεοσύστατες (μέχρι 12 μήνες λειτουργίας) επιχειρήσεις από όλη την επικράτεια που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί θα οριστούν στην Αναλυτική Πρόσκληση. Αποκλείονται επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων

 • Υλοποίηση επένδυσης αποκλειστικά σε 1 περιφέρεια.

 • Δραστηριοποίηση αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που θα εκδοθεί καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.

 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).

 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα οριστεί στην προκήρυξη.

 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.

 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης Γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην πρόσκληση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

 

Τονίζεται επίσης ότι:

 • Η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να είναι ίδια κατά την υλοποίηση και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για 1 πενταετία μετά από αυτήν
 • Δεν επιτρέπεται συμμετοχή φυσικού / νομικού προσώπου ως εταίρου / μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού / νομικού προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 • Δεν επιτρέπεται η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν. Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.

Eligible expenses

Ανάμεσα στις επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται από τη δράση, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

-Κτιριακές εγκαταστάσεις, 

-Μηχανήματα, ψηφιακός και μη, εξοπλισμός

-Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (έναρξης επιχείρησης)

-Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

-Τεχνικές Μελέτες

-Μεταφορικά Μέσα

-Συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες έμμεσες δαπάνες (έως 7% του επενδυτικού σχεδίου)

Η αξιολόγηση του προγράμματος θα γίνει με τη μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία το 60.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, χωρίς όμως να έχει οριστεί ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Διαβάστε αναλυτικά την επίσημη ανακοίνωση https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=6017

Enisxisi-neon-epicheirisewn

Νέο ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε επίσης

kinoumai hlektrika

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’: Τι περιλαμβάνει ο τρίτος κύκλος της επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος, το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά και νομικά

MORE
espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

MORE
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

MORE
Call us