sticker trademark

Κατοχυρώστε το εμπορικό σας σήμα με επιδότηση 75% στα τέλη της αίτησης
(για Ελληνικές και Κυπριακές εταιρείες)

Ξέρατε ότι η δημιουργία ενός εμπορικού σήματος δεν συνεπάγεται και την κατοχύρωσή του; Πρόκειται για χαρακτηριστικό που αγνοεί σημαντικό ποσοστό της αγοράς, αφήνοντας χώρο στους επιτήδειους να κλέβουν την πνευματική ιδιοκτησία και να κερδοσκοπούν σε βάρος των θυμάτων.

Επωφεληθείτε από την επιδότηση του Ταμείου για τις ΜμΕ σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώστε το εμπορικό σήμα της επιχείρησής σας στην Ελλάδα ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση με επιδότηση 75% στα τέλη της αίτησης.

Συγκεκριμένα, επιδοτούνται τα τέλη της αίτησης εμπορικού σήματος, τα πρόσθετα τέλη ανά κλάση (ανά υπηρεσία που επιθυμείτε δηλαδή να κατοχυρώσετε) και τα τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην κατοχύρωση εθνικού επιπέδου η ωφέλεια είναι σχετικά μικρή  λόγω και του χαμηλού κόστους των κλάσεων όμως αυτό δεν αλλάζει ότι αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να διασφαλίσετε το brand σας.

Τι είναι το Trademark ή Εμπορικό Σήμα μιας επιχείρησης και γιατί πρέπει να το κατοχυρώσετε;

Ως εμπορικό σήμα νοείται το διακριτικό «σήμα» ή «σημείο» που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση για να καταστήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εύκολα αναγνωρίσιμα στους καταναλωτές της. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να είναι μια λέξη, ένα σχέδιο (λογότυπο), ένα χρώμα, γράμματα, αριθμοί, το σχήμα ενός προϊόντος ή η συσκευασία του προϊόντος, ένας ήχος, ένα σλόγκαν ή ένας συνδυασμός όλων των άνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η δημιουργία του δικού σας, μοναδικού κατά τη θεώρησή σας, εμπορικού σήματος δεν συνεπάγεται την κατοχύρωση του στην αγορά. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επακριβώς ή παραποιημένο από τρίτους που θα επωφεληθούν της απουσίας επίσημης κατοχύρωσής του και ενδεχομένως θα κερδοσκοπήσουν σε βάρος σας.

Δείτε αναλυτικά τα οφέλη από την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος

Αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σας σήματος.

Χρήση συμβόλου ® στο εμπορικό σήμα.

Παρεμπόδιση τρίτων από την χρήση ίδιου ή παρόμοιου με του δικού σας σήματος, για ίδια ή παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες.

Διασφάλιση της αξίας της επιχείρησής σας, προστασία από τον κίνδυνο παραποίησης/απομίμησης και απάτης, κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας με δικαστικώς επιδιώξιμο τρόπο.

Κατηγορίες σημάτων ανάλογα με τη γεωγραφική προστασία που παρέχουν

Το επίπεδο προστασίας που θα επιλέξετε (εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές) εξαρτάται από την επιχειρηματική στρατηγική σας και τα σχέδια ανάπτυξής σας.

Υπευθυνότητα • Αξιοπιστία

Η διαδικασία υποβολής αίτησης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος πραγματοποιείται από εξειδικευμένη δικηγορική εταιρία με πολυετή εμπειρία στην καταχώρηση εμπορικών σημάτων, η οποία αναλαμβάνει τόσο την συμβουλευτική για το είδος προστασίας που αρμόζει στην επιχείρησή σας όσο και όλα τα στάδια της αίτησης ως πληρεξούσια για εσάς.

Υπευθυνότητα • Αξιοπιστία

Η διαδικασία υποβολής αίτησης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος πραγματοποιείται από εξειδικευμένη δικηγορική εταιρία με πολυετή εμπειρία στην καταχώρηση εμπορικών σημάτων, η οποία αναλαμβάνει τόσο την συμβουλευτική για το είδος προστασίας που αρμόζει στην επιχείρησή σας όσο και όλα τα στάδια της αίτησης ως πληρεξούσια για εσάς.

Αναλυτικός πίνακας τιμών ανά υπηρεσία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΟΛΟ
Έρευνα διαθεσιμότητας σήματος σε τρία Μητρώα Σημάτων, σε περίπτωση υφστάμενου σήματος, προτάσεων για περαιτέρω ενέργειες, σε περίπτωση που δεν έχετε αταλήξει σε σήμα. - €150 €150*
Αίτηση καταχώρισης εθνικού σήματος σε μία κλάση
Ηλεκτρονική Κατάθεση €100 €380 €480
Έγχαρτη Κατάθεση €120 €380 €500
Κάθε επιπλέον κλάση €20 €30 €50
Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε μία κλάση €850 €650 €1.500
σε δύο κλάσεις €900 €650 €1.550
σε τρεις κλάσεις €1.050 €650 €1.700
pricetab

Έρευνα διαθεσιμότητας σε 3 Μητρώα Σημάτων, σε περίπτωση υφιστάμενου σήματος, προτάσεων για περαιτέρω ενέργειες, σε περίπτωση που δεν έχετε καταλήξει σε σήμα.

*Η τιμή των 150€ ισχύει για έρευνα σε 1 κλάση.

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Τονίζεται ότι η επιδότηση αφορά στο 75% του τέλους αίτησης (1η στήλη), τόσο για την κατάθεση σήματος (εθνικού ή ευρωπαϊκού) σε 1 ή περισσότερες κλάσεις.

Η έρευνα διαθεσιμότητας του σήματος είναι προαιρετική αλλά έχει καθοριστική σημασία καθώς υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στην κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ποια η διαφορά των συμβόλων ™ και ®;

Υπάρχουν δύο διαφορετικά σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ένδειξη ενός εμπορικού σήματος:

 

: Το σύμβολο αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μετά την κατάθεση του σήματός σας, ανεξάρτητα από το καθεστώς καταχώρισής του. Η προσθήκη αυτού του συμβόλου επιτρέπει σε άλλες επιχειρήσεις να γνωρίζουν ότι έχετε υποβάλει αίτηση για την απόκτηση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος.

 

: Το σύμβολο αυτό σημαίνει καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την καταχώρηση του σήματος.

Τι είναι οι κλάσεις των εμπορικών σημάτων

Tα εμπορικά σήματα είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα, υπό την έννοια ότι το σήμα σας θα ισχύει μόνο για το είδος ή την «κατηγορία» των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία επιθυμείτε προστασία. Τρίτοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το σήμα σας για προϊόντα ή υπηρεσίες που διαφέρουν από τις δικές σας. Για παράδειγμα, η λέξη «Δέλτα» μπορεί είναι εμπορικό σήμα τόσο μιας εταιρίας που εμπορεύεται γαλακτοκομικά προϊόντα όσο και μιας αεροπορικής εταιρίας.

 

Η αίτηση για καταχώριση εμπορικού σήματος θα πρέπει να προσδιορίζει και τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που θα καλύπτει το εμπορικό σας σήμα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χωρίζονται σε «κλάσεις».

 

Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών στις οποίες κατατάσσονται τα εμπορικά σήματα. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες χωρίζονται διεθνώς σε 45 κατηγορίες, κλάσεις εμπορίου. Στις θέσεις 1-35 βρίσκουμε τα αγαθά, ενώ από 36-45 κατηγοριοποιούνται οι υπηρεσίες. Ανάλογα με τις κατηγορίες που καλύπτει ένα σήμα, κατατίθεται και καταχωρείται στις αντίστοιχες κλάσεις εμπορίου, είτε αφορά γενικό σήμα εταιρείας είτε συγκεκριμένου προϊόντος.

 

Η διαδικασία κατάταξης των προϊόντων/υπηρεσιών που θα διακρίνει το σήμα σε κλάσεις καθώς και η διατύπωση αυτών είναι αποφασιστικής σημασίας για την προστασία ενός σήματος και χρήζει προσοχής και συμβουλευτικής. Επίσης σημαντικό είναι να προβλέπονται και μελλοντικές δραστηριότητές σας, καθώς μετά την κατάθεση της αίτησης για καταχώριση σήματος δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη.

 

Επομένως, αν αποφασίσετε μελλοντικά να επεκταθείτε και σε άλλη κλάση την οποία δεν είχατε προβλέψει κατά την κατάθεση, θα χρειαστεί να καταθέσετε εκ νέου σήμα για την νέα αυτή κλάση.

Ποια είναι τα στάδια για την κατοχύρωση και καταχώριση εμπορικού σήματος

Βήμα 1: Προσδιορίστε το εμπορικό σήμα σας 

Επιλέξτε τη μορφή του σήματός σας (λεκτικό, απεικονιστικό κλπ). Προσδιορίστε τα ακριβή προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα διακρίνει το σήμα σας. 

 

Βήμα 2: Έλεγχος διαθεσιμότητας (Προαιρετικό στάδιο)

Μόλις επιλέξετε το εμπορικό σας σήμα, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτό θα διακρίνει, θα πρέπει να γίνει κάποια έρευνα. Η έρευνα διενεργείται στα Μητρώα Εμπορικών Σημάτων προκειμένου να διαπιστώσετε εάν παρόμοια σήματα για τα προϊόντα ή υπηρεσίες που επιθυμείτε να κατοχυρώσετε με το σήμα σας είναι ήδη καταχωρημένα από τρίτους.

 

Βήμα 3: Υποβολή της αίτησής σας ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ΟΒΙ)

 

Βήμα 4: Περιμένετε την έγκριση του ΟΒΙ

Θα λάβετε ειδοποίηση είτε έγκρισης είτε απόρριψης της αίτησης εμπορικού σήματος. Η Υπηρεσία Σημάτων ελέγχει αν η δήλωση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις και εν συνεχεία αρμόδιος εξεταστής ελέγχει το σήμα για λόγους απολύτου απαραδέκτου και εκδίδει την  απόφασή του σχετικά με την παραδοχή ή απόρριψη της δήλωσης. 

Εάν, μετά την εξέταση, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της δήλωσης εμπορικού σήματος, τότε η δήλωση γίνεται δεκτή και  η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ. Από την ημερομηνία της δημοσίευσης αποδοχής του εμπορικού σήματος και για το χρονικό διάστημα των επόμενων τριών μηνών, μπορεί τρίτος να ασκήσει ανακοπή κατά του σήματος. Εάν δεν υπάρξει ανακοπή ή εάν η ανακοπή επιλυθεί υπέρ σας, το σήμα σας θα καταχωριστεί

 

Βήμα 5: Ανανέωση του σήματός σας

Μετά την καταχώρηση, η προστασία ενός σήματος έχει χρονική διάρκεια 10 ετών και το χρονικό αυτό διάστημα προστασίας ξεκινάει από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία κατατέθηκε το σήμα. Έξι μήνες πριν το πέρας της δεκαετίας, δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχο του εμπορικού σήματος να το ανανεώσει για μια δεκαετία ακόμη. H διάρκεια προστασίας ενός σήματος είναι απεριόριστη εφόσον ανανεώνεται ανά δεκαετία.

Τι υποχρεώσεις υπάρχουν μετά την καταχώριση του εμπορικού σήματος;

Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σας σήμα, θα πρέπει να επικεντρωθείτε στη στρατηγική σας για την υπεράσπισή του:

 

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε το  σήμα σας με τον τρόπο που έχει κατατεθεί. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όταν ένα εμπορικό σήμα δεν χρησιμοποιείται για συνεχή περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία καταχώρισής του, μπορεί να διαγραφεί από το μητρώο εμπορικών σημάτων. Τη διαγραφή του σήματος μπορεί να ζητήσει οποιοσδήποτε τρίτος, χωρίς να χρειάζεται καν να έχει έννομο συμφέρον.
  • Να επαγρυπνείτε για πιθανή παραποίηση ή παραβίαση. H ύπαρξη δικού σας σήματος στο μητρώο σημάτων δεν συνεπάγεται την αυτόματη απόρριψη μεταγενέστερου παρόμοιου/ίδιου σήματος με το δικό σας.
  • Να αναλάβετε δράση κατά όσων δεν σέβονται τα δικαιώματά σας επί του εμπορικού σας σήματος.

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων πριν την κατάθεση;

Ο νέος Νόμος περί Σημάτων (4679/2020) καταργεί τον υπηρεσιακό έλεγχο για προγενέστερα παρόμοια σήματα. Ωστόσο, οποιοσδήποτε κατέχει όμοιο ή παραπλήσιο σήμα, το οποίο έχει προγενεστέρως καταχωρηθεί στο μητρώο σημάτων και διακρίνει όμοια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες, έχει το δικαίωμα να καταθέσει ανακοπή κατά της αποδοχής του νέου σήματος.

 

Ο κίνδυνος ακούσιας παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων είναι πάντα παρών στη δημιουργική διαδικασία. Όταν σχεδιάζεται μια νέα εταιρική ταυτότητα, επωνυμία, λογότυπο ή domain name, τόσο οι δικαιούχοι του σήματος όσο και τα γραφεία που αναλαμβάνουν τη δημιουργία του σήματος πρέπει να διεξάγουν τις κατάλληλες έρευνες για να διασφαλίσουν ότι αυτά είναι ελεύθερα προς χρήση/κατάθεση. 

 

Η αποτυχία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια ανεπιθύμητη διαμάχη που μπορεί να καταλήξει σε αποζημιώσεις, νομικά έξοδα, σημαντική κατανάλωση χρόνου από τη διοίκηση, μια ενοχλητική απόσυρση του εμπορικού σήματος που προσβάλει το προγενέστερο και στη συνέχεια να ξαναρχίσει η διαδικασία δημιουργίας εμπορικού σήματος από την αρχή. 

 

Ο κίνδυνος αυτός αποφεύγεται για τον πελάτη με τη διενέργεια νομικού προελέγχου στην κοινοτική βάση δεδομένων TMView, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα του σήματος πριν την κατάθεση της αίτησης.

Γιατί είναι εξίσου σημαντικός ο έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων μετά την κατάθεση;

Η σημασία της έρευνας ανά τρίμηνο αφορά και σε δικαιούχους προγενέστερων σημάτων προκειμένου να παρακολουθούν το μητρώο για πιθανές καταθέσεις όμοιου ή παραπλήσιου σήματος με το δικό τους, σε όμοιες ή παραπλήσιες κλάσεις. 

 

Εάν η έρευνα καταδείξει όμοιο η παρόμοιο σήμα εντός του τριμήνου της δημοσίευσής του, ο πελάτης μπορεί να καταθέσει ανακοπή προκειμένου να μην καταχωρισθεί λόγω ομοιότητας με το δικό του προγενέστερο σήμα.

 

Για να προστατεύσετε το εμπορικό σήμα σας από παραβιάσεις και παραποιήσεις, πρέπει να βρίσκεστε σε επαγρύπνηση ότι το σήμα σας δεν χρησιμοποιείται από άλλους και πρέπει να ασκείτε νομικές διώξεις εναντίον όσων χρησιμοποιούν το σήμα σας χωρίς άδεια. Πραγματοποιώντας έρευνα, μπορείτε να αναπτύξετε ένα ισχυρό εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσιών που οι άλλοι ανταγωνιστές θα δυσκολευτούν να αντιγράψουν.

DARC BT

Δεν έχετε βρει ακόμη το εμπορικό σήμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας; Δείτε εδώ δείγματα σημάτων της DARC και ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σας, πρωτότυπο εμπορικό σήμα που θα κάνει την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει στην αγορά.

DARC BT

Δεν έχετε βρει ακόμη το εμπορικό σήμα που ταιριάζει στην επιχείρησή σας; Δείτε δείγματα σημάτων της DARC και ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σας, πρωτότυπο εμπορικό σήμα που θα κάνει την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει στην αγορά.

Καλέστε μας