Αναζήτηση

Νέο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που αναμένεται να δημοσιευτεί το επόμενο διάστημα, πρόκειται να επωφελήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις όλων των τομέων της οικονομίας (εκτός του τουρισμού, όπου υπάρχει άλλη δράση ΕΣΠΑ και αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού).

Δικαιούχοι δράσης – Ενίσχυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ως δικαιούχοι της δράσης ορίζονται όλες οι νέες ή υπό σύσταση, micro, small and medium enterprises, που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης (επισυνάπτεται αναλυτική λίστα παρακάτω).

Ισχύουν επιμέρους προϋποθέσεις, (π.χ. σχετικά με τη νομική μορφή και άλλα διαδικαστικά θέματα), οι οποίες θα δημοσιευτούν στην επίσημη πρόσκληση.

Κατηγορίες επενδύσεων/επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δράσης – Ενίσχυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 1. Αγροδιατροφή, βιομηχανία τροφίμων
 2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 3. Υλικά/Κατασκευές
 4. Εφοδιαστική αλυσίδα
 5. Ενέργεια
 6. Περιβάλλον
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 8. Υγεία
 9. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
 10. Services

Ποσό επιδότησης και επιλέξιμες δαπάνες δράσης – Ενίσχυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Κάθε επενδυτικό σχέδιο μπορεί να κυμαίνεται από 30.000€ έως 400.000€  στον τομέα της μεταποίησης και από 15.000€ έως 100.000€ στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών, ενώ οι επιχειρήσεις δύνανται να λάβουν χρηματοδότηση για το 50% των επιλέξιμων δαπανών (αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω).

Ενδεικτικά, αναφέρονται μερικές από τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός πράσινης μετάβασης (π.χ. εξοικονόμησης ενέργειας)
 • Μεταφορικά μέσα, ηλεκτρικά οχήματα
 • Προβολή/Προώθηση
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας, branding
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Έξοδα σύνταξης και παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικά κόστη


Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με τη μέθοδο FiFo (First in, First Out), δηλαδή κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής τελικής υποβολής. 

Η δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας προσαυξημένου κατά 20%.

ΕΣΠΑ μικρές επιχειρήσεις

Νέο ΕΣΠΑ: Ενίσχυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε επίσης

Eggyiseis_daneion

Ταμείο Εγγυοδοσίας DelFI: Διευκολύνσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για λήψη δανείου

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας DelFI της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν ευκολότερα χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που

MORE
Call us