Η έκδοση των Voucher 900€ έως 18.000€ ξεκίνησε

header ti einai ta prosopika

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι η κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιεί για να σας αναγνωρίσουμε. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε από μια συγκεκριμένη πληροφορία όπως πχ το Ονοματεπώνυμο σας είτε από συνδυασμό πληροφοριών που θα έχουμε.

Τα δεδομένα αυτά χωρίζονται σε κατηγορίες:

 1. Δεδομένα που προκύπτουν από συμβάσεις μας (εφεξής δεδομένα συμβάσεων). Αυτά είναι δεδομένα όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνα).
 2. Δεδομένα που αφορούν την εταιρία σας και έχουν άμεση συνάφεια με την επιλεξιμότητα (εφεξής δεδομένα επιλεξιμότητας) σας για διάφορα προγράμματα που προκηρύσσει το ΕΣΠΑ και άλλοι φορείς. Αυτά μπορεί να είναι οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που απασχολείται, τζίροι, προηγούμενες επιδοτήσεις, εταιρικές σχέσεις, χρέη στο δημόσιο και κάθε πληροφορία που μπορεί να ζητηθεί από το ΕΣΠΑ και άλλους φορείς για να εξακριβώσουμε αν δικαιούστε κάποιο πρόγραμμα. Επειδή οι ερωτήσεις αυτές είναι δυναμικές και εξαρτώνται αποκλειστικά από το τι καθιστά τις εταιρίες επιλέξιμες στα προγράμματα χρηματοδότησης σε κάθε ερώτηση που θα έρχεται στο κινητό σας να απαντήσετε θα μπορείτε να ζητήσετε γραπτή διευκρίνηση πριν απαντήσετε ώστε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο του γιατί σας γίνονται ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση οι όροι χρήσης θα προσαρμόζονται με βάση τις ανάγκες όμως για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας ενημέρωσης το οποίο είναι και το ζητούμενο της εφαρμογής της NotiFund προσαρμόσαμε αυτό το δυναμικό σύστημα ενημέρωσης του γιατί σας ρωτάμε χρόνο για να μην χάνουμε πολύτιμο χρόνο στην εύρεση προγραμμάτων που σας ταιριάζουν.
 3. Δεδομένα των επικοινωνιών μας (εφεξής δεδομένα εξυπηρέτησης) όπως το ιστορικό των επικοινωνιών με την NotiFund. Αυτά μπορεί να είναι:
  1. Τηλεφωνικές κλήσεις με καταγραφή της συνομιλίας για σκοπούς απόδειξης συναλλαγής ή για παρόμοιους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς
  2. Αιτήματα-παράπονα προς την εξυπηρέτηση πελατών που μπορεί να δώσατε με οποιονδήποτε τρόπο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
   1. Email
   2. Web Chat
   3. App Chat με εφαρμογές όπως το Viber, WhatsApp, Skype, Messenger, Twitter, Discord κ.α)
   4. Επικοινωνίες με Chat Robots
   5. Οδηγίες που δώσατε στο αυτόματο σύστημα IVR (Interactive Voice Response)
   6. Επικοινωνίες με εκπροσώπους (πωλητές, γραμματεία, παραγωγή)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε είδους πράξη ή σύνολο πράξεων που εφαρμόζεται στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά μπορεί να είναι η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διαγραφή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Αυτά που θα μας παρέχεται θα είναι ασφαλή γιατί:

 • διατηρούμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας,
 • επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο με εξουσιοδοτημένο προσωπικό και με μεθοδολογία η οποία εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, φθορά ή καταστροφή. Για αυτό χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέσα με προδιαγραφές ασφαλείας.

Δείτε Επίσης

header ti einai ta prosopika

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

prosvasi privacy

Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σας;

xronos privacy

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Καλέστε μας