Η έκδοση των Voucher 900€ έως 18.000€ ξεκίνησε

Αναζήτηση

Business Growth Fund: Νέα προγράμματα για επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 840 εκατ. ευρώ

Το Business Growth Fund είναι ένα νέο Ταμείο που αναμένεται να συσταθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με σκοπό την οικονομική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας. Η δημιουργία του Ταμείου εστιάζει στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση και την πανδημία του κορονοϊού.

Το Ταμείο με την επωνυμία Business Growth Fund έχει συνολικό προϋπολογισμό 840 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διανεμηθούν, σε πρώτη φάση, μέσα από 3 προγράμματα.

Ποια είναι τα 3 προγράμματα του Business Growth Fund

  1. Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια ή Green Co-financing Loans. Σκοπός του χρηματοδοτικού εργαλείου είναι η κάλυψη της έλλειψης χρηματοδότησης για επενδύσεις  σε έργα Πράσινης Μετάβασης, π.χ. ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα επενδυτικά δάνεια που θα δοθούν στις επιχειρήσεις συγχρηματοδοτούνται και έχουν ευνοϊκούς όρους. Μέσω των Πράσινων Συγχρηματοδοτικών Δανείων αναμένεται να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπες ρύπων και να τεθούν οι βάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

  1. Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης ή Digitalization Co-Financing Loans. Τα συγκεκριμένα δάνεια αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων και γενικότερα στην ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Είναι επενδυτικού χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα και θέτουν ευνοϊκούς όρους προς τις επιχειρήσεις, ενώ απώτερος στόχος είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

 

  1. Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων ή Liquidity Co-Financing Loans. Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων που οφείλονται στην ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό, την αύξηση των τιμών σε υλικά πρώτης ύλης και γενικότερα στις επιπτώσεις της πανδημίας.

 

Σε ποιον απευθύνονται τα προγράμματα του Business Growth Fund

Τονίζεται πως μέσα από τα 3 χρηματοδοτικά προγράμματα του Business Growth Fund, αναμένεται να διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικά 840 εκατ. ευρώ.

Το νέο Ταμείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με την επωνυμία Business Growth Fund, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ, από την υπ’ αρ. 92.378/22.06.2021 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτή εκπροσωπείται από τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Τα προγράμματα του Business Growth Fund απευθύνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει ξανά επιδότηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Business Growth Fund

Business Growth Fund: Νέα προγράμματα για επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 840 εκατ. ευρώ

Διαβάστε επίσης

ΕΣΠΑ προγράμματα

ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027: Τα 3 νέα προγράμματα που αναμένονται εντός του 2023

Άμεσα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για 3 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας