Η έκδοση των Voucher 900€ έως 18.000€ ξεκίνησε

Αναζήτηση

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Νέα επενδυτικά προγράμματα 2 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει η δημοσίευση των 4 νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) με τον συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 2 δις ευρώ. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και αφορούν δάνεια επενδυτικού σκοπού, με υψηλή επιδότηση στο επιτόκιο στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αναλυτικά τα 4 νέα επενδυτικά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Green Portfolio Guarantee Fund for Sustainable Development: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί πράσινα επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δυνατότητα επιδότησης του επιτοκίου για τα 2 πρώτα χρόνια. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 50.000 έως 15εκ. ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκ. ευρώ.

Digitalization Portfolio Guarantee Fund for Sustainable Development: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας εγγυήσεις, (ΜμΕ) να λάβουν δάνεια επενδυτικού σκοπού ή κεφαλαίου κίνησης με σκοπό τη ψηφιακή μετάβαση του τρόπου λειτουργίας τους. Και εδώ δίνεται η δυνατότητα επιδότησης του επιτοκίου για τα 2 πρώτα χρόνια, ενώ το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 5.000 – 600.000€ και η διάρκεια από 2-10 έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 250 εκ. ευρώ.

Growth Portfolio Guarantee Fund: Και σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα παρέχει την εγγύηση για τη λήψη του δανείου από τις επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση δίνεται ως κεφάλαιο κίνησης και αφορά ποσά μεταξύ 10.000 και 1,5 εκ. ευρώ, με διάρκεια από 2 έως 5 έτη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 750 εκ. ευρώ.

Development Law Financial Instrument: Αφορά αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και λειτουργεί ως εγγυοδοτικό εργαλείο για τη λήψη δανείου. Η δανειοδότηση μπορεί να έχει είτε τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για προχρηματοδότηση επιχορήγησης είτε μακροπρόθεσμου δανεισμού. Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 50.000 – 10 εκ. ευρώ, και η διάρκεια του δανείου από 2-10 έτη. Ως συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ορίζονται τα 500 εκ. ευρώ.

Τονίζεται πως και τα 4 προγράμματα μαζί θα διανείμουν περίπου 2 δις ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, το οποίο είναι επίσης ένα δάνειο επενδυτικού σκοπού με επιδότηση επιτοκίου, ενώ ανοιχτές παραμένουν και αρκετές δράσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΜΕΔΕ για κεφάλαια κίνησης, του ταμείου μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και του Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων, που διατίθενται σχεδόν από όλες τις τράπεζες.

Επίσης, ανοιχτές παραμένουν αρκετές Δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

επενδυτικά προγράμματα

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Νέα επενδυτικά προγράμματα 2 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε επίσης

ΕΣΠΑ προγράμματα

ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027: Τα 3 νέα προγράμματα που αναμένονται εντός του 2023

Άμεσα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για 3 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας