Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’: Τι περιλαμβάνει ο τρίτος κύκλος της επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Η Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος, το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Το πρόγραμμα αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και αναφέρεται σε επιδότηση αγοράς ή χρονομίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων ορίζεται η 1η Μαΐου 2024. Οι αιτήσεις για τη Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ Κύκλος θα υποβάλλονται έως και την 30ή Απριλίου 2025, ενώ η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Κατηγορίες Οχημάτων

Αυτοκίνητα

pinakas1

Δίκυκλα – Τρίκυκλα – Τετράκυκλα

pinakas2

Ηλεκτρικά Ποδήλατα

Ύψος ενισχύσεων

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε
ποσοστό 30% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ), με μέγιστο ποσό τις 9.000€.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:
ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e, με μέγιστο ποσό τα 1.300€.
ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000€.

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τα 800€.

IV) Η απόσυρση αυτοκινήτου κατηγορίας M1 ή οχήματος κατηγορίας L (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με 2.000€ και 400€, αντίστοιχα, και είναι προαιρετική.

V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 500€ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος είναι μικρότερη των 500€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Κατηγορία Β (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις):

Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά Ν1 και επαγγελματικά αυτοκίνητα Μ1, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Ια) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 6.000€ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα 1-20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.
(Ιβ) ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις 4.000€ ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των 20 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L1e έως και L4e, με μέγιστο ποσό τα 1.300€.
(Β) ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις 3.000€.

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τα 800€.

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους 400€ και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης είναι μικρότερη των 400€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της Λ.Τ.Π.Φ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Ειδικά για τους ωφελούμενους της Κατηγορίας Β που έχουν έδρα σε νησιωτικό δήμο της επικράτειας, προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς 4.000€ ανά αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό/ επαγγελματικό αυτοκίνητο μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για το οποίο αιτούνται επιδότηση.
kinoumai hlektrika

Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’: Τι περιλαμβάνει ο τρίτος κύκλος της επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων

Διαβάστε επίσης

espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας