Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Νέο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Ένα νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αναμένεται άμεσα για τον τουρισμό, που φαίνεται να αποτελεί κύρια πηγή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με την επίσημη προδημοσίευση.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύει τον τουρισμό μέσω της:

 • Ίδρυσης νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν ποιοτικά και διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα
 • Επέκτασης της τουριστικής σεζόν με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και νέων υπηρεσιών υψηλής αξίας
 • Δημιουργίας θέσεων εργασίας


Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων, προωθώντας τη δημιουργία νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα.

Προϋπολογισμός Δράσης

Για τη υλοποίηση της Δράσης, έχουν προβλεφθεί πόροι ύψους 160 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Αυτή η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος.

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων

Η δράση απευθύνεται σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Οι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναμένεται να προσδιοριστούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων είναι τα εξής:

 • Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά μία Περιφέρεια της χώρας, (εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, ο Δήμος Θήρας -πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας).
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που θα εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν πραγματοποιήσει έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που αναμένεται να οριστεί.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
 • Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, ισχύουν επιμέρους όροι:

   

 1. Για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ορίζονται οι παρακάτω προδιαγραφές:
 • Ξενοδοχεία
  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** και άνω
  • Δυναμικότητα Δώδεκα 12 κλινών και άνω
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων

    

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

    

 1. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
  • Τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες κατοικίες

    

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
  • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
  • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα 12 κλινών

    

Να σημειωθεί επίσης ότι:

 • Πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική /μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση και έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης
 • Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.
 • Δεν επιτρέπεται η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για 5 χρόνια μετά από αυτήν. Για παράδειγμα δεν μπορεί να γίνει η αλλαγή δραστηριότητας από Καταλύματα σε Λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (πχ ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο.
 • Δεν εντάσσεται στη δράση η αγορά σκάφους κάθε είδους


Ποσό ενίσχυσης

Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως και το 45% του κατατεθειμένου επενδυτικού σχεδίου. Τα επενδυτικά σχέδια θα κυμαίνονται από 80.000 € έως 400.000 €. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά 5% αν επιτευχθεί ο στόχος απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ κατά τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, ή κατά 10% αν η επένδυση αφορά απομακρυσμένη  πυρόπληκτη / πλημμυροπαθή περιοχή / μικρά νησιά.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνουν τόσο κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εξοπλισμό, όσο και δαπάνες προβολής, συμβουλευτικής κ.ά.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για τη δράση θα γίνει με τη μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης με την ελάχιστη βάση να καθορίζεται στους 60 βαθμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην επίσημη ανακοίνωση https://21-27.antagonistikotita.gr/prodimosiefsi-tis-drasis-enischysi-tis-idrysis-kai-leitourgias-neon-mikromesaion-touristikon-epicheiriseon/ 

tourismosespa

Νέο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε επίσης

espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας