Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες κατηγορίες χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις

Τα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες και δύνανται να καλύψουν ουσιώδεις δαπάνες που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα των λειτουργιών μιας επιχείρησης. 

Ποιες είναι όμως οι κατηγορίες των προγραμμάτων αυτών και τι διαδικασίες απαιτούνται από μια επιλέξιμη επιχείρηση ώστε να αιτηθεί και να λάβει κάποια επιδότηση; 

Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις αίτησης και τελικά ένταξης σε προγράμματα, όπως είναι το πλαίσιο του ΕΣΠΑ, διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται 2 κατηγορίες χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις:

  1. Επενδυτικά προγράμματα: Έχουν ως κύριο στόχο τη διευκόλυνση της  πραγματοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δαπάνη να προηγείται της εκταμίευσης, ενώ σε δεύτερο χρόνο γίνεται η εκταμίευση του ποσού της επιχορήγησης. Συνεπώς, ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει μέρος ή το σύνολο του ποσού που επιθυμεί να λάβει ως επιδότηση.


    Όσον αφορά τη διαδικασία της αίτησης, σημαντικό μέρος διαδραματίζει η συγγραφή του επενδυτικού σχεδίου (business plan) στο οποίο ο υποψήφιος καλείται να αποτυπώσει το επιχειρηματικό του πλάνο, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και τον προϋπολογισμό της συνολικής δαπάνης.

    Εφόσον εγκριθεί, προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά (τιμολόγια κλπ) και εκταμιεύει το ποσό σε μία ή περισσότερες δόσεις. Μάθετε περισσότερα για τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων στο άρθρο μας Στάδια επενδυτικών Προγραμμάτων – Διαδικασία.

  1. Προγράμματα κεφαλαίου κίνησης: Τα προγράμματα κεφαλαίου κίνησης αποσκοπούν στην παροχή ρευστότητας για την υποστήριξη των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.

    Διαφέρουν σημαντικά στη διαδικασία αίτησης, καθώς εδώ δεν απαιτείται η σύνταξη επενδυτικού σχεδίου (business plan) παρά μόνο η ακολουθία των διαδικασιών που ορίζει ο οδηγός του εκάστοτε προγράμματος, και εφόσον αυτή τηρηθεί ορθά, το ποσό εκταμιεύεται απευθείας στον δικαιούχο χωρίς υποχρέωση προηγούμενης δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι όροι του προγράμματος στο σύνολό τους.

    Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να ακολουθείται πιστά από τον δικαιούχο η σειρά ενεργειών που απαιτείται ανά περίπτωση (συγκέντρωση δικαιολογητικών, αποδεικτικών εγγράφων κλπ), ανεξάρτητα από την κατηγορία του προγράμματος. 

 

Στην περίπτωση των επενδυτικών προγραμμάτων, εκτός από την ακολουθία των διαδικασιών, η τελική απόφαση για την έγκριση ή μη, έγκειται σε μεγάλο ποσοστό  στο επενδυτικό σχέδιο (business plan). Γι’ αυτό η συγγραφή του business plan θα πρέπει να ανατίθεται σε άρτια καταρτισμένους συμβούλους και να αποτυπώνει επακριβώς και ρεαλιστικά τις προθέσεις του επιχειρηματία. 

Για οδηγίες και συμβουλές αναφορικά με την συγγραφή business plan, διαβάστε το άρθρο μας Business Consulting ΕΣΠΑ

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ποιες είναι οι σημαντικότερες κατηγορίες χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις

Διαβάστε επίσης

espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας