Η έκδοση των Voucher 900€ έως 18.000€ ξεκίνησε

Αναζήτηση

ΕΣΠΑ – Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: Εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Ανακοινώθηκε επίσημα μέσα από την στοσελίδα της Ανταγωνιστικότητας 2021-2027, πως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ για τις περιφέρειες σε μετάβαση, δηλαδή Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, έχει εξαντληθεί.

Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός για τις δύο προαναφερθείσες περιφέρειες ανέρχεται στα 88.000.000€ με δυνατότητα επιδότησης από 30.000€ έως 200.000€ ανά επιχείρηση.

Τονίζεται βέβαια ότι ανάλογα με την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, είναι αρκετά πιθανό να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα οριστικοποιήσης υποβολής νέων αιτήσεων χρηματοδότησης, για την οποία αναμένεται νεότερη ανακοίνωση από τον φορεά.

Υπενθυμίζεται πως η Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός αποτελεί μέρος της δέσμης δράσεων Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) με σκοπό την αναβάθμιση των επιχειρήσεων και την ενεργειακή τους μετάβαση. Αναφορικά με τη Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση της ίδιας δέσμης δράσεων του ΕΣΠΑ, οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ ανατρέξτε στο άρθρο μας Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ .

Ενδεικτικά αναφέρουμε οτι οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 2 | Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ είναι:

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων  χώρος 

– Μηχανήματα – εξοπλισμό

– Εξοπλισμό πράσινης μετάβασης (κατηγορία Green)

– Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – branding και δαπάνες προβολής

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες

– Μεταφορικά μέσα (πράσινης μετάβασης, υποχρεωτικά ηλεκτρικά)

– Μισθοδοσίες νέων εργαζομένων


Το ποσοστό της επιχορήγησης φτάνει έως και το 40% της επένδυσης, με δυνατότητα προσαυξησης στο 50% εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες πράσινης μετάβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι  όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ισχύουν όροι που αναγράφονται στην επίσημη πρόσκληση)

Σημειώνεται πως η επένδυση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις επιχειρήσεις, εφόσον γίνουν δεκτές στο πρόγραμμα, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

eco business

ΕΣΠΑ – Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: Εξαντλήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος

Διαβάστε επίσης

ΕΣΠΑ προγράμματα

ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027: Τα 3 νέα προγράμματα που αναμένονται εντός του 2023

Άμεσα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για 3 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας