Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: Επιχειρηματικότητα 360

*Παράταση αιτήσεων έως 10 Μαΐου 2023

Ανοιχτές είναι οι υποβολές αιτήσεων από τις 9 Ιανουαρίου 2023 για τη νέα δράση του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 «Επιχειρηματικότητα 360», η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο (πλην όσων ορίζονται από ειδικά καθεστώτα). Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται στα 150.000.000€ και αναμένεται να κατανεμηθεί σε ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής, leasing καθώς και σε επιχορηγήσεις.

Ποιοι υπάγονται στη δράση «Επιχειρηματικότητα 360»

Όλα τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, με εξαίρεση τους τομείς Αγροδιατροφής – Πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – Αλιείας, Μεταποίησης – Εφοδιαστικής αλυσίδας, ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και ενίσχυσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εξαιρούνται συνεπώς οι ΚΑΔ από 65 έως 77 και οι ΚΑΔ από 84 έως 97.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος χωρίζονται σε δαπάνες περιφερειακών και μη ενισχύσεων. Ενδεικτικά, καλύπτονται επενδυτικές δαπάνες για:

  • κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα και leasing μηχανημάτων/εξοπλισμού και δαπάνες για ειδικές εγκαταστάσεις
  • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες εκμετάλλευσης, συστήματα διασφάλισης ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
  • το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέτρα ενεργειακής απόδοσης για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης, εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και άλλες δαπάνες.
VI1 T38 Χάρτης Επιχειρηματικότητα 360

Ύψος επενδύσεων επιχειρήσεων και ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία 

Κατηγορία επιχείρησηςΕλάχιστο Ύψος ΕπενδύσεωνΦορολογικές ΑπαλλαγέςΕπιχορήγησηLeasing
Πολύ μικρή100.000€•100% *ΧΠΕ•80% *ΧΠΕ
•100% *ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις
•100% *ΧΠΕ
Μικρή250.000€•100% *ΧΠΕ•80% *ΧΠΕ
•100% *ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις
•100% *ΧΠΕ
Μεσαία500.000€•80% *ΧΠΕ
•100% *ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις
•80% *ΧΠΕ
•100% *ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις
Μεγάλη1.000.000€•80% *ΧΠΕ
•100% *ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις 
•80% *ΧΠΕ
•100% *ΧΠΕ υπό προϋποθέσεις
*ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Να σημειωθεί ότι στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), οι Αγροτικοί και Αστικοί Συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις με το ελάχιστο ποσό επένδυσης να καθορίζεται στα 50.000€, ενώ όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης που δύναται να λάβουν ανά κατηγορία, ισχύει ό,τι αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Επιχειρηματικότητα 360

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022: Επιχειρηματικότητα 360

Διαβάστε επίσης

espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας