Η έκδοση των Voucher 900€ έως 18.000€ ξεκίνησε

Αναζήτηση

Business Consulting ΕΣΠΑ

Το business plan, αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Είναι η αρχή της διαδικασίας. Θέτει τους βασικούς πυλώνες, προκειμένου η επένδυση να χαρακτηριστεί επιλέξιμη.

Το business plan, αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Είναι η αρχή της διαδικασίας. Θέτει τους βασικούς πυλώνες, προκειμένου η επένδυση να χαρακτηριστεί επιλέξιμη.

Πως μπορεί όμως ένα Business Plan να είναι επιλέξιμο. Σίγουρα το παρόν ζήτημα δεν μπορεί να αναλυθεί σε 3 προτάσεις. Όμως η Notifund βρίσκεται εδώ για να σας δώσει κάποια tips:

  1. Ο τρόπος διατύπωσης της σκέψης σας θα πρέπει να είναι κατανεμημένος ορθά και να απορρέει σε αληθείς διαδικασίες και αποτελέσματα
  2. Όταν συμπληρώνετε τα πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, σιγουρευτείτε ότι οι απαντήσεις και περιγραφές που αποτυπώνετε, ανταποκρίνονται πλήρως στα ερωτήματα που τίθενται και δεν παρεκκλίνουν από την κυρίως  περιγραφή
  3. Η τιμολόγηση πρέπει να είναι πραγματική. Δεν μπορεί να καταστεί επιλέξιμη μία υπερκοστολογημένη δαπάνη. Το εύλογο του κόστους μιας δαπάνης, αφορά ένα δύσκολο ζήτημα, κατά το οποίο δεν μπορείτε να δικαιωθείτε, επομένως, αποφύγετε εικονικές κοστολογήσεις. Να θυμάστε ότι το ΕΣΠΑ υφίσταται για να σας βοηθήσει και όχι για να χρηματοδοτήσει «χρυσούς νιπτήρες» 
  4. Τα παραστατικά θα πρέπει να εκδίδονται στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης
  5. Οι εξοφλήσεις των παραστατικών θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους οδηγούς των προγραμμάτων και την εκάστοτε νομοθεσία
  6. Η επιχείρηση/εταιρεία σας, θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα. 
  7. Ο Λογιστής σας θα πρέπει να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Σύμβουλο διαχείρισης της επενδυτικής πρότασης, καθώς μία πρωτοβουλία του λογιστή σας, μπορεί να αποβεί μοιραία για την απένταξη σας από το πρόγραμμα και την έντοκη επιστροφή τυχόν εκταμιευμένων ποσών, ύστερα από ενδιάμεση ή/και τελική επαλήθευση (μακροχρόνιες υποχρεώσεις)
espa consulting blog

Business Consulting ΕΣΠΑ

Διαβάστε επίσης

ΕΣΠΑ προγράμματα

ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027: Τα 3 νέα προγράμματα που αναμένονται εντός του 2023

Άμεσα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για 3 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας