Η έκδοση των Voucher 900€ έως 18.000€ ξεκίνησε

Αναζήτηση

Επενδυτικός Νόμος – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4887/2022), επιδιώκεται οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με την χορήγηση κινήτρων στην τεχνολογική αναβάθμιση, την παραγωγή σύνθετων προϊόντων, εξασφάλιση της χώρας μας σε καλύτερη θέση στο ΔΚΕ (Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας).

Με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4887/2022), επιδιώκεται οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με την χορήγηση κινήτρων στην τεχνολογική αναβάθμιση, την παραγωγή σύνθετων προϊόντων, εξασφάλιση της χώρας μας σε καλύτερη θέση στο ΔΚΕ (Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας). Επίσης, ένας σημαντικός στόχος είναι η διαμόρφωση της εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας.

Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν να ενισχυθούν σε μία από τις 13 κατηγορίες, είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, χωρίς τον περιορισμό μεγέθους. Για την κατηγορία «Νέο επιχειρείν», δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση μικρομεσαίοι επιχσιρήματίες. Τα επενδυτικά σχέδια, θα μπορούν να λάβουν ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, όπως:

  • Δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις και αγορές παγίων στοιχείων
  • Δαπάνες για Συστήματα ISO & μεταφοράς τεχνολογίας
  • Δαπάνες μισθολογικού κόστους για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας

ή και μη περιφερειακού χαρακτήρα: ορίζονται κατά περιπτωσιολογία στο Παράρτημα Β’ του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ορίζεται στις €50.000 και θέτει ανώτατο όριο το 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις. Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια εγκατάστασης της επένδυσης. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 75%. 

ependitikos nomos blog

Επενδυτικός Νόμος – Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Διαβάστε επίσης

ΕΣΠΑ προγράμματα

ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027: Τα 3 νέα προγράμματα που αναμένονται εντός του 2023

Άμεσα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για 3 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας