Η έκδοση των Voucher 900€ έως 18.000€ ξεκίνησε

Αναζήτηση

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Κύριος στόχος του παρόντος ταμείου είναι να μετριάσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας της Covid 19 και να καταστήσει βιώσιμες, ανθεκτικές και κατάλληλα προετοιμασμένες τις Ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες, τόσο για τις ευκαιρίες πρασίνου όσο και για τις ψηφιακές μεταβάσεις

Κύριος στόχος του παρόντος ταμείου είναι να μετριάσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της πανδημίας της Covid 19 και να καταστήσει βιώσιμες, ανθεκτικές και κατάλληλα προετοιμασμένες τις Ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες, τόσο για τις ευκαιρίες πρασίνου όσο και για τις ψηφιακές μεταβάσεις.

Ουσιαστικά προετοιμάζει την Ευρώπη για το μέλλον. Συγκεντρώνονται κεφάλαια για την βοήθεια των κρατών μελών, ώστε να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που συνάδουν άμεσα με τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ταμείο αποτελεί μία διαφορετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, σε σχέση με όσες έχουν υπάρξει στο παρελθόν. Οι τρεις λόγοι που καθιστούν το ΤΑΑ διαφορετικό σε σχέση με παρελθοντικές ενέργειες είναι οι εξής:

  • Ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι και το τέλος του 2026
  • Πραγματοποίηση κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. Κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και αξιοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις των ΣΔΙΤ
  • Συνδυασμός Επενδύσεων και Μεταρρυθμίσεων. Αποτέλεσμα από τον συνδυασμό και των δύο, αποτελεί, μέσω των επενδύσεων το σχέδιο αποκτά μακροοικονομική και οικονομική ισχύς και μέσω των μεταρρυθμίσεων επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα και προοπτική.  

Ο προϋπολογισμός του ΤΑΑ ανέρχεται σε 31,16 δις και οι Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι: 59,81 δις. €

tameio anakampsis blog

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

Διαβάστε επίσης

ΕΣΠΑ προγράμματα

ΕΣΠΑ Ανταγωνιστικότητα 2021-2027: Τα 3 νέα προγράμματα που αναμένονται εντός του 2023

Άμεσα αναμένεται να δημοσιευθούν οι προσκλήσεις για 3 νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας