Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Καλά είναι τα νέα από το μέτωπο του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων του Ελλάδα 2.0, καθώς ξεκίνησε σταδιακά η έκδοση των επιταγών του Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους δικαιούχους της Κατηγορίας 1 του Προγράμματος Ι “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”.

Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα έκδοσης των επιταγών δεν είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα. Η πραγματοποίηση των αγορών σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της Κατηγορίας 1 μπορεί να γίνεται έως και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023.

Ως καλή πρακτική χρήσης του κουπονιού, προτείνεται οι δικαιούχοι να εκδίδουν τις επιταγές τους αφού έχουν επιλέξει προϊόν/υπηρεσία και γνωρίζουν την αξία τιμολόγησης και επιχορήγησης (ανά τιμολόγιο).

Οι δικαιούχοι μπορούν να εκδίδουν μία ή και περισσότερες επιταγές, με αθροιστική αξία έως το συνολικό εγκεκριμένο ποσό της ενίσχυσής τους.

Σημαντικές πληροφορίες για το Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η επιταγή που εκδίδεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί σε κάποιο τιμολόγιο. Το υπόλοιπο ποσό του τιμολογίου εξοφλείται από τον δικαιούχο.

Το τελικό ποσό της επιδότησης υπόκειται σε μια σειρά περιορισμών και κανόνων. Συγκεκριμένα, εξαρτάται από την αξία του προϊόντος, τη μέγιστη αποδεκτή τιμή μονάδας, τον αριθμό των αδειών/προϊόντων που δικαιούται ο δικαιούχος κ.ά.

Αυτό χρειάζεται προσοχή, καθώς κάθε υπέρβαση ή περιορισμός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του τελικού ποσού της επιχορήγησης. Έτσι, είναι πιθανό κατά τη χρήση μιας επιταγής να εξαργυρωθεί ποσό χαμηλότερο από την ονομαστική αξία της επιταγής. Αν αυτό συμβεί, τότε το τελικό ποσό (ονομαστική αξία μείον το ποσό της τελικής εξαργύρωσης) δεν επιστρέφεται, δεν μεταφέρεται και δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλη επιταγή ή εξόφληση.

Για να μη μείνει λοιπόν σημαντικό ποσό της επιδότησης αναξιοποίητο, είναι σημαντικό να εκδίδονται επιταγές με τη σωστή αξία. Για τον σωστό υπολογισμό της ονομαστικής αξίας μιας επιταγής, ο δικαιούχος θα πρέπει να πάρει πρώτα προσφορά από πιστοποιημένο προμηθευτή και να είναι γνωστό το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στη συγκεκριμένη αγορά/τιμολόγηση.

Τι πρέπει να ξέρετε για την επιταγή του Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η διαδικασία της επιχορήγησης των επιλέξιμων προϊόντων/υπηρεσιών γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας με τη βοήθεια της λεγόμενης ψηφιακής επιταγής. Η επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό κωδικό (Coupon Code), που αποτελεί και το αναγνωριστικό της.

Η επιταγή έχει συγκεκριμένη αξία σε ευρώ, η οποία ορίστηκε κατά την έκδοσή της. Η αξία αυτή αντιπροσωπεύει τη δημόσια χρηματοδότηση που θα εξοφλήσει ένα μέρος ενός συγκεκριμένου τιμολογίου πώλησης/παροχής υπηρεσίας.

Η επιταγή ανήκει σε έναν συγκεκριμένο δικαιούχο (πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση) και αφορά πάντα σε συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης (στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε). Μπορεί επομένως να αξιοποιηθεί για την εξόφληση τιμολογίων με επιλέξιμα προϊόντα που είναι συμβατά με τη συγκεκριμένη κατηγορία αίτησης.

Μια επιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία φορά και μόνο για εξόφληση ενός τιμολογίου. Σε ένα τιμολόγιο όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία ή περισσότερες επιταγές.

Τι περιλαμβάνει η επιταγή του Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Οι βασικότερες πληροφορίες που εμπεριέχονται σε μια επιταγή είναι οι παρακάτω:

   

   • Στοιχεία επιχείρησης: Περιλαμβάνουν την επωνυμία του δικαιούχου, το ΑΦΜ, τον ΚΑΔ, τη διεύθυνση της έδρας και το επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο και το email του δικαιούχου.

   • Μεταβλητές της ενίσχυσης: Περιλαμβάνουν τον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), τον αριθμό των εγγεγραμμένων επαγγελματικών οχημάτων, τον αριθμό των δηλωμένων Φορολογικών Μηχανισμών (ΦΗΜ, ΕΑΦΔΣΣ κλπ).

   • Στοιχεία Επιδότησης: Αφορά την ονομαστική αξία της συγκεκριμένης επιταγής (και το μέγιστο ποσό που μπορεί να επιδοτήσει η επιταγή), το ποσοστό/ένταση ενίσχυσης που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την εξαργύρωση, καθώς και τη συνολική επιχορήγηση που προβλέπεται στη σχετική αίτηση χρηματοδότησης από την οποία εκδόθηκε η επιταγή.

   • Δεδομένα κύκλου πώλησης: Αναφέρεται α) στο βήμα του «κύκλου ζωής» της επιταγής, αν είναι δηλαδή διαθέσιμη, δεσμευμένη ή εξαργυρωμένη και β) στην κατάστασή της, αν είναι δηλαδή ενεργή ή ανενεργή η επιταγή.

  Πώς γίνεται η διαδικασία της έκδοσης από τον δικαιούχο

  Για την έκδοση των κουπονιών, ο δικαιούχος θα πρέπει να εισέλθει στον λογαριασμό του (στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) και να επιλέξει το πεδίο “Έκδοση & Διαχείριση Επιταγών”, ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  Επιλέγοντας μια εγκεκριμένη αίτηση, ο δικαιούχος μπορεί:

    

    • να δει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης που έχει εγκριθεί (για τη συγκεκριμένη αίτηση), καθώς και το υπόλοιπο που δεν έχει ακόμα χρησιμοποιηθεί ακόμα σε έκδοση επιταγών.

    • να ζητήσει την έκδοση νέας επιταγής συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας, με δεδομένο ότι σε κάθε αίτημα η δηλωθείσα αξία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον υπόλοιπο (διαθέσιμο ποσό προς έκδοση επιταγών).

    • να δει όλα τα τρέχοντα αιτήματα έκδοσης επιταγών (σε εκκρεμότητα), τα οποία εμφανίζονται σε σχετική λίστα.

    • να δει όλες τις επιταγές με τα βασικά στοιχεία τους. Επιλέγοντας μια επιταγή, εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή της και τη διαδικασία εξαργύρωσης ή ακύρωσής της.

   Σημειώνεται πως κατά τις πρώτες ημέρες έκδοσης των επιταγών (30 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2023), ενδέχεται να υπάρχει χρονική καθυστέρηση στην επεξεργασία του αιτήματος και την έκδοση της επιταγής. 

   Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος καλό είναι να συμβουλευτεί τον προμηθευτή του πριν από την έκδοση της επιταγής.

   Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού

   Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού

   Διαβάστε επίσης

   espa paratasi prothesmias

   ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

   Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
   2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

   Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

   Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
   Καλέστε μας