Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – Δράση 2. Επιδότηση επιχειρήσεων από 50.000€ – 650.000€

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις τρεις δράσεις «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που αποσκοπούν στην οικονομική στήριξη και την ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η δεύτερη δράση, Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ, επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 50.000€ έως και 650.000€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικά, η επιχορήγηση καλύπτει δαπάνες για:

– Αγορά εξοπλισμού: συστήματα λειτουργίας εγκαταστάσεων/προσωπικού, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, ρομποτικά συστήματα, κ.ά.
– Αγορά σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και ψηφιακών συστημάτων: μηχανολογικός εξοπλισμός, συστήματα ασφαλείας κ.ά.
– Αγορά λογισμικού: εφαρμογές διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, προγράμματα διαχείρισης πελατολογίου και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων κ.ά.
– Παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση: τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα νέα συστήματα που θα ενσωματωθούν στην επιχείρηση κ.ά.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δράση αφορά καθεστώς ενίσχυσης: Κανονισμοί ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ)
και θα πρέπει να έχει χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληροί μία από τις ακόλουθες μορφές:

  • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
  • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.
  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Ο προϋπολογισμός της δράσης ορίζεται στα 150.000.000€, με τα 33.000.000€ να κατανέμονται στις περιφέρειες Αττικής και νοτίου Αιγαίου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος, τα 117.000.000€, θα δοθούν στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, βορείου Αιγαίου, κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης και όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της επικράτειας.

Το ελάχιστο ποσό χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 50.000€ και το μέγιστο στις 650.000€, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 25% έως 50% και εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Δικαιούχοι

Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Δικαιούχοι είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες:

– Έχουν κλείσει 1 πλήρη διαχειριστική χρήση (12 μήνες λειτουργίας)
– Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) του επενδυτικού σχεδίου για τουλάχιστον 1 έτος.
– Πραγματοποιούν επένδυση που αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
– Διαθέτουν πέντε (5) ή περισσότερες ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
– Δεν έχουν ξεκινήσει τις εργασίες του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης στη δράση.
– Έχουν εξασφαλίσει κατ’ ελάχιστο το 25% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
– Συγκεντρώνουν τουλάχιστον 80% βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.
– Έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Πραγματικών Δικαιούχων πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Οι αιτήσεις για τη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός έχουν ανοίξει από την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

drash2

Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – Δράση 2. Επιδότηση επιχειρήσεων από 50.000€ – 650.000€

Διαβάστε επίσης

espa paratasi prothesmias

ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Καλέστε μας