Αναζήτηση

Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – Δράση 1: Επιδότηση επιχειρήσεων από 18.000€-30.000€

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δέσμης δράσεων Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ με την πρώτη δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να θέτει ως επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, επενδυτικά σχέδια από 18.000€ έως 30.000€ προκειμένου να πραγματοποιήσουν αγορές σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επιλέξιμες Δαπάνες της Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ενδεικτικά, καλύπτονται οι κάτωθι:

   • Δαπάνες Εξοπλισμού: εξοπλισμός γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κ.ά.

   • Δαπάνες Λογισμικού: προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαδικασιών (όπως ERP, WMS, KPIs κ.ά.), επεξεργασίας εικόνας, CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.ά.

   • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση: συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου κ.ά.

  Οι ως άνω δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης.

  Ως συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ορίζεται το ποσό των 90.000.000€ και συγκεκριμένα για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου αναλογούν 19.800.000€, ενώ το υπόλοιπο μέρος του προϋπολογισμού (70.200.000€), θα κατανεμηθούν στις άλλες περιφέρειες της επικράτειας.

  Ως ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου ορίζονται οι 18.000€ και ως μέγιστο οι 30.000€, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 50-60% ανάλογα με την περιφέρεια.

  Δικαιούχοι Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

  Ως δικαιούχοι ορίζονται οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εφόσον:

    • Δραστηριοποιούνται για 1 τουλάχιστον έτος σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτοί ορίζονται από τον οδηγό του προγράμματος.

    • Έχουν κλείσει κατ’ ελάχιστον 1 πλήρη διαχειριστική χρήση (12 μήνες λειτουργίας).

    • Διαθέτουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

    • Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

    • Έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

   Σημαντική Σημείωση: Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης επένδυσης την κύρια κατοικία του εν δυνάμει δικαιούχου.

   Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ξεκίνησε την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

   Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

   Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – Δράση 1: Επιδότηση επιχειρήσεων από 18.000€-30.000€

   Διαβάστε επίσης

   espa paratasi prothesmias

   ΕΣΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής των 2 δράσεων λόγω προβλημάτων στο ΟΠΣΚΕ

   Όπως ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην υποβολή αιτήσεων για τις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
   2_nea_espa_ipeirotikes_perioxes

   Νέα ΕΣΠΑ: Δύο επιπλέον δράσεις για νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές

   Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Συγκεκριμένα τα νέα

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
   Καλέστε μας